SJM Chile

Kisa Sistèm Pwoteksyon Sosyal nan Chili an ye?

Sa ou dwe konnen sou Sistèm Pwoteksyon Sosyal nan Chili. Ki benefis li genyen? epi plis nan videyo sa! Pataje li!