29 de Julio, 2020

Sa ou bezwen konnen pou mande AFP 10% ou

Soti nan Jedi, 30 jiyè, ou ka mande pou retrè a nan 10% nan lajan AFP ou. Pwosesis sa a pral sou entènèt ak san yo pa modpas, absoliman gratis ak pèsonèl.

Ou ka mande retrè ou sèlman avèk nimewo RUT ak dokiman ou (oswa seri). Ou pa pral bezwen modpas la jwenn aksè nan AFP la. Pwosesis la se 100% gratis pou afilye a.

AFP yo ap bay enfòmasyon endividyèl bay afilye yo sou kantite maksimòm retrè nan vèsman ak valè referans li yo nan pesos.

AFP a pap janm mande ou modpas ou, ni li pap kontakte ou sou rezo sosyal pou mande dokiman pou jwenn aksè a retrè fon ou yo, epi li se yon pwosesis ki pa egzije entèmedyè. Modpas ou ak kat idantite ou a se enfòmasyon pèsonèl ak konfidansyèl, fè atansyon pa tonbe nan frod ki ap sikile.

Li se yon retrè yon sèl, peyab nan de vèsman. Sa vle di ke si yon afilye deside retire mwens pase 10%, yo pap kapab retire rès sa a nan yon dezyèm retrè.

SONJE

Dat limit pou fè demann retrè a se 365 jou apati 30 jiyè 2020, dat ki te pibliye Lwa a nan papye ofisyèl la. Nan lòt mo, si yon afilye pa bezwen retire imedyatman, yo pral gen yon ane yo fè sa.

Peman yo pral fèt pa transfere nan yon Kont Ekonomik Volontè (Kont 2), nan yon kont labank oswa nan Fon Konpansasyon pou la oswa nan kredi a ak Koperativ Ekonomi, pou sa ke afilye a dwe enfòme kantite ak kalite kont anplis de non antite ki ap jere li a. Afilye a ka chwazi tou pou peye pa yon bon nominal pou yo kolekte nan yon enstitisyon finansye. Afilye ki pa gen yon Kont 2 louvri, kapab tou resevwa lajan yo nan li, paske li pral ouvri otomatikman ak depo garanti retrè a. Kantite lajan retrè a pa pral sijè a koleksyon frè administrasyon oswa rejim taks.

Nan ka ke afilye ki mande retrèt a gen dèt obligasyon pansyon alimantè oswa konpansasyon finansye nan pwosedi divòs, AFP a pral asiyen lajan yo a benefisyè  ki endike nan lwa tribinal la.

ENPÒTAN

Travayè etranje yo ki pa gen RUT final yo ka mande retrè a ak NIC la (Nimewo Idantifikasyon pou kotizasyon) ansanm ak kòd AFP yo.
Pou moun ki pral mande l ‘an pèsòn epi yo pa gen yon kat idantite, yo dwe fè sa ak yon paspò oswa dokiman idantite ki soti nan peyi orijin yo. Nan ka sa a, travayè etranje a dwe prezante menm dokiman ke li te anrejistre ak AFP a nan moman ke NIC a te defini pou pèman kontribisyon yo.

Más Noticias

Gobierno de Santiago y SJM presentaron resultados de investigación sobre salud mental en niñas y niños migrantes

17 de Enero, 2024

Realizaron el seminario “Salud mental y niñez migrante: La escuela como espacio de inclusión y bienestar emocional”, para presentar y comentar los resultados del primer estudio de este tipo en la Región Metropolitana.

SJM despliega ayuda a familias afectadas por incendios forestales en Valparaíso

20 de Febrero, 2024

Con el objetivo de brindar asistencia a las familias afectadas por los incendios forestales ocurridos en Valparaíso, la oficina de la quinta región ha gestionado una serie de actividades que permiten brindar apoyo y entregar ayuda de primera necesidad.  De esta forma, la semana pasada realizamos un catastro de familias afectadas por el incendio, junto […]

Entra en vigencia ley que modifica procedimiento de refugio y ley de migración en reconducciones

20 de Febrero, 2024

A partir de este martes 20 de febrero, se publicó la Ley 21.655, que modifica la Ley 20.340 para establecer una etapa inicial en el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado y la Ley 21.325, en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata de personas extranjeras que ingresen de forma […]

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn